• Dây chuyền Vàng 18K DVDRTVV0000O276

Vàng

Dây chuyền Vàng 18K DVDRTVV0000O276

Giá tham khảo

7.778.200 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 1.05 - 1.15