• Dây chuyền Vàng 18K DVDRTVV0000Q764

Vàng

Dây chuyền Vàng 18K DVDRTVV0000Q764

Giá tham khảo

11.008.600 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 1.40 - 1.60