• Dây chuyền Vàng 18K LVDDTVV0000F277
  • Dây chuyền Vàng 18K LVDDTVV0000F277

Vàng

Dây chuyền Vàng 18K LVDDTVV0000F277

Giá tham khảo

14.559.030 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 1.80 - 2.69