• Dây chuyền Vàng 18K LVDDTVV0000F279
  • Dây chuyền Vàng 18K LVDDTVV0000F279

Vàng

Dây chuyền Vàng 18K LVDDTVV0000F279

Giá tham khảo

28.459.670 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 4.00 - 5.59