• Dây chuyền Vàng 18K LVDDTVV0000F300
  • Dây chuyền Vàng 18K LVDDTVV0000F300

Vàng

Dây chuyền Vàng 18K LVDDTVV0000F300

Giá tham khảo

71.141.020 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 9.00 - 11.99