• Dây chuyền Vàng 18K LVDDTVV0002F282
  • Dây chuyền Vàng 18K LVDDTVV0002F282

Vàng

Dây chuyền Vàng 18K LVDDTVV0002F282

Giá tham khảo

8.860.470 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 1.31 - 1.79