• Dây chuyền Vàng 18K LVDDTVV0005F273
  • Dây chuyền Vàng 18K LVDDTVV0005F273

Vàng

Dây chuyền Vàng 18K LVDDTVV0005F273

Giá tham khảo

25.709.090 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 3.00 - 3.99