• Dây chuyền Vàng 18K LVDDTVV0007F274
  • Dây chuyền Vàng 18K LVDDTVV0007F274

Vàng

Dây chuyền Vàng 18K LVDDTVV0007F274

Giá tham khảo

30.097.540 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 4.00 - 5.59