• Dây chuyền Vàng 18KLVDDTVV0007F281

Vàng

Dây chuyền Vàng 18KLVDDTVV0007F281

Giá tham khảo

35.083.820 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 4.00 - 5.59