• Dây chuyền Vàng 18K YYDDTVV0001I878
  • Dây chuyền Vàng 18K YYDDTVV0001I878

Vàng

Dây chuyền Vàng 18K YYDDTVV0001I878

Giá tham khảo

10.128.900 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 1.50 - 1.70