• Dây chuyền Vàng 18K YYDDTVV0001I882
  • Dây chuyền Vàng 18K YYDDTVV0001I882

Vàng

Dây chuyền Vàng 18K YYDDTVV0001I882

Giá tham khảo

7.184.500 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 1.20 - 1.25