• Dây chuyền Vàng 24K DVDDTTA0000A255
  • Dây chuyền Vàng 24K DVDDTTA0000A255

Vàng

Dây chuyền Vàng 24K DVDDTTA0000A255

Giá tham khảo

22.296.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 3.50 - 4.00