• Dây chuyền Vàng 24K DVDDTTA0006A237
  • Dây chuyền Vàng 24K DVDDTTA0006A237

Vàng

Dây chuyền Vàng 24K DVDDTTA0006A237

Giá tham khảo

28.168.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 3.70 - 4.80