• Dây chuyền Vàng 24K DVDOTTA0000B550

Vàng

Dây chuyền Vàng 24K DVDOTTA0000B550

Giá tham khảo

47.916.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 6.50 - 7.20