• Dây chuyền Vàng 24K DVDOTTA0000B595

Vàng

Dây chuyền Vàng 24K DVDOTTA0000B595

Giá tham khảo

189.540.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 22.00 - 23.00

Đá phụ: Đá màu Swarovski

Màu đá phụ: Hồng đỏ

Hình dạng đá phụ: Hình tròn