• Dây chuyền Vàng 24K DVDRTTA0000O236

Vàng

Dây chuyền Vàng 24K DVDRTTA0000O236

Giá tham khảo

57.570.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 7.30 - 8.90