• Dây chuyền Vàng 24K DVKOTTA0000B534

Vàng

Dây chuyền Vàng 24K DVKOTTA0000B534

Giá tham khảo

123.310.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 17.50 - 18.50

Đá chính: CZ

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Hình tròn