• Dây chuyền Vàng 24K KVDOTTA0000B586

Vàng

Dây chuyền Vàng 24K KVDOTTA0000B586

Giá tham khảo

40.910.600 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 4.85 - 5.37