• Dây chuyền Vàng 24K LVDDTTA0000A234
  • Dây chuyền Vàng 24K LVDDTTA0000A234

Vàng

Dây chuyền Vàng 24K LVDDTTA0000A234

Giá tham khảo

53.956.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 8.40 - 9.80