• Dây chuyền Vàng 24K LVDDTTA0000A260
  • Dây chuyền Vàng 24K LVDDTTA0000A260

Vàng

Dây chuyền Vàng 24K LVDDTTA0000A260

Giá tham khảo

22.920.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 3.00 - 3.00