• Dây chuyền Vàng trắng CDT0402

Vàng

Dây chuyền Vàng trắng CDT0402

Giá tham khảo

8.464.870 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750
Trọng lượng vàng: 1.31 - 1.79