• Dây chuyền Vàng trắng DVDDTTT0000P583
  • Dây chuyền Vàng trắng DVDDTTT0000P583

Vàng

Dây chuyền Vàng trắng DVDDTTT0000P583

Giá tham khảo

190.005.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 27.00 - 32.00