• Dây chuyền Vàng trắng DVDOTTT0000I590

Vàng

Dây chuyền Vàng trắng DVDOTTT0000I590

Giá tham khảo

6.319.100 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.60 - 0.70