• Dây chuyền Vàng trắng DVDOTTT0000I703

Vàng

Dây chuyền Vàng trắng DVDOTTT0000I703

Giá tham khảo

6.526.650 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750
Trọng lượng vàng: 0.95 - 1.05
Đá phụ: Swarovski
Màu đá phụ: Trắng
Hình dạng đá phụ: Hình tròn