• Dây chuyền Vàng trắng LVDDTTT0000F272
  • Dây chuyền Vàng trắng LVDDTTT0000F272

Vàng

Dây chuyền Vàng trắng LVDDTTT0000F272

Giá tham khảo

7.430.800 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.90 - 1.30