• Dây chuyền Vàng trắng LVDDTTT0005F264
  • Dây chuyền Vàng trắng LVDDTTT0005F264

Vàng

Dây chuyền Vàng trắng LVDDTTT0005F264

Giá tham khảo

17.052.360 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 2.70 - 3.49