• Kiềng Cưới Vàng 24K DVKDTTA0000A433

Cưới

Kiềng Cưới Vàng 24K DVKDTTA0000A433

Giá tham khảo

103.475.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 13.00 - 13.50

Màu đá phụ: Trắng