• Kiềng Cưới Vàng 24K DVKOTTA0000B495

Cưới

Kiềng Cưới Vàng 24K DVKOTTA0000B495

Giá tham khảo

96.910.500 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 12.26 - 12.65