• Kiềng Cưới Vàng 24K DVKOTTA0000B522

Cưới

Kiềng Cưới Vàng 24K DVKOTTA0000B522

Giá tham khảo

97.326.500 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng Ta (990)

Trọng lượng vàng: 12.29 - 12.57