• Kiềng Cưới Vàng 24K DVKOTTA0000B584

Cưới

Kiềng Cưới Vàng 24K DVKOTTA0000B584

Giá tham khảo

62.372.800 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 7.00 - 8.09