• Kiềng Cưới Vàng 24K DVKOTTA0000B591

Cưới

Kiềng Cưới Vàng 24K DVKOTTA0000B591

Giá tham khảo

78.580.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 9.00 - 10.00