• Kiềng Cưới Vàng 24K LVKTTTA0005A427

Cưới

Kiềng Cưới Vàng 24K LVKTTTA0005A427

Giá tham khảo

19.820.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 3.00 - 3.00