• Kiềng Vàng trắng YYKBTTT0000I999

Vàng

Kiềng Vàng trắng YYKBTTT0000I999

Giá tham khảo

31.669.500 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 5.00 - 5.50