• Lắc chân Vàng trắng DVLCTTT0000R008

Vàng

Lắc chân Vàng trắng DVLCTTT0000R008

Giá tham khảo

7.234.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.80 - 1.00

Đá chính: CZ

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Hình tròn