• Lắc tay Cưới Vàng 24K DVLOTTA0000B631

Cưới

Lắc tay Cưới Vàng 24K DVLOTTA0000B631

Giá tham khảo

28.917.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 3.10 - 3.65