• Lắc tay Cưới Vàng 24K DVLOTTA0001B534
  • Lắc tay Cưới Vàng 24K DVLOTTA0001B534

Cưới

Lắc tay Cưới Vàng 24K DVLOTTA0001B534

Giá tham khảo

54.570.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 6.60 - 7.00

Đá phụ: Swarovski

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn