• Lắc tay Cưới Vàng 24K KVLOTTA0000B617

Cưới

Lắc tay Cưới Vàng 24K KVLOTTA0000B617

Giá tham khảo

25.200.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 3.05 - 3.30