• Lắc tay Trẻ em Vàng 18K DVLETVV0000P669

Vàng

Lắc tay Trẻ em Vàng 18K DVLETVV0000P669

Giá tham khảo

11.267.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 2.00 - 2.20