• Lắc tay Trẻ em Vàng 18K KVLETTA0000A441

Vàng

Lắc tay Trẻ em Vàng 18K KVLETTA0000A441

Giá tham khảo

6.667.500 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.98 - 1.10