• Lắc tay Trẻ em Vàng 18K KVLETVV0000F309

Vàng

Lắc tay Trẻ em Vàng 18K KVLETVV0000F309

Giá tham khảo

6.288.750 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.67 - 0.95