• Lắc tay Trẻ em Vàng 18K LVLETVV0000P502

Vàng

Lắc tay Trẻ em Vàng 18K LVLETVV0000P502

Giá tham khảo

9.252.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 1.20 - 1.40