• Lắc tay Vàng 18K DVLATVV0002F420

Vàng

Lắc tay Vàng 18K DVLATVV0002F420

Giá tham khảo

15.509.050 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 2.70 - 2.95