• Lắc tay Vàng 18K DVLLTVV0000F518

Vàng

Lắc tay Vàng 18K DVLLTVV0000F518

Giá tham khảo

20.735.400 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 3.20 - 3.40