• Lắc tay Vàng 18K KVLBTVV0000F333

Vàng

Lắc tay Vàng 18K KVLBTVV0000F333

Giá tham khảo

27.492.230 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 4.10 - 5.49