• Lắc tay Vàng 18K KVLBTVV0001F339

Vàng

Lắc tay Vàng 18K KVLBTVV0001F339

Giá tham khảo

26.824.890 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 4.10 - 5.49