• Lắc tay Vàng 18K LVLDTVV0010Q617

Vàng

Lắc tay Vàng 18K LVLDTVV0010Q617

Giá tham khảo

61.900.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 11.00 - 13.00