• Lắc tay Vàng 24K DVLLTTA0000A549

Vàng

Lắc tay Vàng 24K DVLLTTA0000A549

Giá tham khảo

54.620.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 6.80 - 7.00