• Lắc tay Vàng 24K DVLOTTA0000B558

Vàng

Lắc tay Vàng 24K DVLOTTA0000B558

Giá tham khảo

36.570.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 5.00 - 5.50