• Lắc tay Vàng trắng DVLATTT0000F946

Vàng

Lắc tay Vàng trắng DVLATTT0000F946

Giá tham khảo

30.046.500 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 5.00 - 5.50