• Lắc tay Vàng trắng DVLLTTT0000R427

Vàng

Lắc tay Vàng trắng DVLLTTT0000R427

Giá tham khảo

21.982.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 2.90 - 3.00

Đá phụ: Swarovski

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn